VIDA EN COMÚ

Lʼedifici de JdB11 està ideat per recuperar les relacions de les comunitats de veïnes i això ho fem a traves dels espais comuns. 

Lʼespai comú, de la planta baixa, està pensat amb una clara voluntat dʼarribar a una veritable conciliació entre la criança i el treball. A més oferirem un servei dʼespai co-treball amb retorn social adaptat a les necessitats de la cooperativa.
Lʼorganització dʼaquesta zona es farà en funció dels projectes a desenvolupar de cada usuari. Sʼestabliran calendaris de gestió i ocupació mensual que es revisaran a les assemblees periòdiques de la cooperativa. 

Un altre espai comú de JdB11 és el terrat. Serà lʼextensió dels habitatges on poder eixugar la roba, tenir el nostre petit hort i gaudir de lʼaire lliure. 

Render Planta Baixa
Planta Baixa
Planta Coberta