DRET DE SUPERFÍCIE

Els habitatges en  Dret de Superfície és una nova modalitat que esta prenent molta embranzida als darrers anys per facilitar l’accés als habitatges de protecció oficial de l’Ajuntament de Barcelona i, com en el cas de la Xarxaire, la majoria estan promoguts pel Patronat Municipal de l’Habitatge.

La particularitat que defineix un habitatge en dret de superfície és l’accés a un l’habitatge per 75 anys, tot i que el sòl (la superfície) continua pertanyent a l’Administració. Quan aquest període ha transcorregut es pot, o bé ampliar com en el cas de La Xarxaire a 15 anys més, o bé la propietat de l’habitatge passa directament a l’Ajuntament.

Un habitatge en Dret de Superfície no encaixa dins l’habitual dualitat de venda o lloguer que predomina al mercat immobiliari, però recull similituds de totes dues formules, és a dir la cooperativa demana un préstec hipotecari a 25 o 30 anys, tal i com es faria en una compra, que cadascuna de les sòcies paga en quotes mensuals similars a les d’un lloguer protegit i que varien segons les dimensions de l’habitatge.

Un cop aquest préstec hipotecari ha esta retornat no es fan mes pagaments. Tot i això, en el cas de La Xarxaire vam decidir continuar fent petites aportacions mensuals que cobreixin el manteniment de l’edifici, una caixa de resistència i les diverses activitats que es duran a terme a l’edifici vinculades amb el territori i amb la replicabilitat del model.