FES-TE SÒCIA

L’ànima de la cooperativa la Xarxaire són les seves sòcies i socis, sense ells no existiria aquesta entitat i no faria possible el seu primer projecte, la construcció d’un edifici de 8 habitatges en règim de cessió d’ús.

Dins de la Xarxaire hi ha 4 tipologies de sòcies:

Sòcies i socis destinataris del dret d’ús

Els titulars d’un dret d’ús d’un habitatge són les persones que precisin allotjament per a sí mateixes i les persones sòcies que amb elles convisquin configurant una unitat de convivència.

Sòcies i socis col·laboradors

Són sòcies i socis, que podran ser persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que col·laborin en la consecució de l’objecte i les finalitats de la Cooperativa, sense participar, però, de l’activitat cooperativitzada.

Sòcies i socis expectants

Són aquelles que s’inscriuen a la llista de persones sòcies expectants amb voluntat de ser destinatàries d’un dret d’ús d’un habitatge cooperatiu en el moment que això sigui possible.

Per consultar les quotes i els requisits d’admissió posa’t en contacte amb nosaltres.